Biologisch vlees Keurentjes

Gerard Keurentjes werd 20 jaar geleden geraakt door een spreker bij Veeteeltstudieclub Rutten. Die vertelde over het toevoegen van koolstof aan het koeienvoer, waardoor een betere mest ontstaat. Zijn motto was: ‘mest moest rijpen, niet rotten’. Door deze mest over het eigen land uit te rijden, verbetert de grond en ontstaat er een natuurlijke kringloop. Dit was voor Gerard de start van een bewustwordingsproces richting biologische veeteelt.